Strane

Akcije

Od ukupno 4.587 akcija

# Akcija Bonus za veštinu Postignuto Postignuto %
1 Headshot 1 1.601 35%
2 Double Kill (2 kills) 1 1.531 33%
3 Triple Kill (3 kills) 2 679 15%
4 Domination (4 kills) 3 301 7%
5 Rampage (5 kills) 4 199 4%
6 Mega Kill (6 kills) 5 86 2%
7 Ownage (7 kills) 6 58 1%
8 God Like (12 kills) 11 38 1%
9 Ultra Kill (8 kills) 7 38 1%
10 Monster Kill (10 kills) 9 21 0%
11 Killing Spree (9 kills) 8 20 0%
12 Unstoppable (11 kills) 10 15 0%